Benko Bilgisayar Yazılım ve Temiz Enerji Sistemleri
Benko
<<BENKO ANASAYFA   |   HAKKIMIZDA   |    İLETİŞİM
İLETİŞİM

<<Yazılımlar / BetonExpress Deneme Sürümü Online Kurslar
Örnek Çıktı
Tanıtım Filmi
Kontrol Amaçlı (film)

Bentley Partner

Facebook
Sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


Tanıtım Filmleri
Staad Pro

Betonarme Elemanların Hesap ve Kontrol Yazılımı
Yeni betonarme proje hesaplarında, Bitmiş bir projenin hızlı ve güvenli kontrolünde, Mevcut yapı elemanlarının dayanım tahkikinde daima kullanacağınız araçları içerir.

Yapı projelerinde güvenlikten ödün veremeyiz. Dar vakit ve kısıtlı bütçelerle çalışmak zorunda kalındığında, pratik ve hesaplı alternatif çözümlerin büyük faydası olur. Başka yazılımlar kullanıyor olsak ta hesapları alternatif araçlarla kontrol etmek gerekir.

BetonExpress image

Döşeme Hesapları: Tek veya çift yönlü çalışan, düz, nervürlü, konsol döşeme hesaplamaları. Döşeme Kapasite Kontrolü: Malzemeleri, kalınlığı, paspayı ve donatıyı girin; döşeme moment taşıma kapasitesi anında hesaplansın! FRP (lif katkılı polimerle) güçlendirilmiş döşeme kontrolü dahi yapar!

BetonExpress image

Kolon Hesapları: Çift eksenli eğilme altında kolon tasarımı, mevcut yapı içinde bir kolonun stabilite kontrolü ve tasarımı. Kolon Kapasite Kontrolü: Basit veya çift eksantrisite altında mevcut kolonların dayanım kontrolleri, FRP (lif katkılı polimerle) güçlendirilmiş kolon dayanım kontrolü.

BetonExpress image

Kiriş Hesapları: Eğilme ve kesme altında dikdörtgen ve T kesitli kiriş tasarımı; burulma için tasarım. Kiriş Kapasite Kontrolü: Dikdörtgen ve T kesitli kiriş moment kapasite kontrolleri, FRP (lif katkılı polimerle) güçlendirilmiş kiriş kapasite kontrolü.

Temel Hesapları: Merkezi veya eksantrik yüklü münferit temel tasarımları.
İstinat ve Konsol Duvar Hesapları: 22 farklı istinat duvar türü/durumu için detaylı tahkikler ve tasarımlar.

Derin Kiriş, Konsol Kiriş Hesapları: Derin kirişler ve konsolların tasarımları.

AYRICA EK MÜHENDİSLİK ARAÇLARI:

 • Birim dönüştürücü ile farklı birimler arasında otomatik dönüşümler
 • Kesit hesaplayıcı ile değişik betonarme kesitlerin alan, atalet momenti, v.b. hesaplamaları
 • Alan hesaplayıcı ile karmaşık geometrilerin alanları hesaplanır
 • Donatı  hesapları, donatı çeliği özellikleri

Tüm hesaplamalar, Avrupa kodlarına göre çözülür. Otomatik olarak donatı liste ve tabloları oluşturulur. Raporlar MS Word dosyası veya PDF dosyası olarak kaydedilebilir.

View more types of concrete slabs
 View more types of concrete slabs   Döşemeler

Düz ve nervürlü döşemeler.

 • Düzgün yayılı ölü ve hareketli yükleme.
 • Çift yönlü döşemeler (çeşitli mesnet durumları ile).  
 • Tek yönlü döşeme (8 açıklığa kadar). Uç konsol tanımlanabilir . Moment dağılımı .
 • Konsol döşemeler . 
 • Döşeme kesitlerin moment kapasitesi ve lif katkılı polimerlerle güçlendirilmiş kesitler.
View more types of beams
View more types of beams    Kirişler

Dikdörtgen veya T kesitli kirişler. Birleşik yük altında tek açıklıklı kirişler, sürekli kirişler (8 açıklığa kadar), düzgün yayılı; eğilme, kesme ve burulma altında kirişler. Kiriş kesitlerinin moment kapasite hesapları.

View more types of columns
View more types of columns   Kolonlar

Çift yönlü eğilme, izole kolon (stabilite kontrolü) column (stability control), Kolon kesit moment kapasite hesabı.

View more types of spread footings View more types of spread footings Ayrık Temeller

Merkezden yüklü kolonlar. Eksantrik yüklü temeller, eksantrik temeller. Temel altındaki basınç dağılımı kesin hesabı.

 

View more types of Retaining walls View more types of Retaining walls  İstinat Duvarları

Standart veya konsol türde betonarme istinat duvar tasarımı. Kolumb teorisi ile aktif vey pasif toprak basınç hesabı. Avrupa kodu 6 ya göre duvar tasarımı. Avrupa kodu 8 ile deprem analizi.

 

Bracket - Corbels Konsol Kirişler

Kolon yüzünden çıkan kısa konsollar;  ac/hc<=1, burada ac yük kaldırma kolu ve hc konsol yüksekliğidir. Avrupa kodu 2 §2.5.3.7 ye göre tasarım.

Deep beams Derin Kirişler

Boyutları Leff/h<=2 olan derin kirişler, burada Leff uzunluk ve  h yüksekliktir.

Avrupa kodu 2 §2.5.3.7ye göre tasarım.

 

 

 

Steel Schedule Çelik donatı listesi

Seçili nesneler için detaylı çelik donatı listesi.

 

 

Preview Reports

Rapor Önizleme

Tüm hesaplamalar ve tasarım kod referansları raporda yeralır. Yetersiz tasarımlar kırmızı ile gösterilir.

 

Unit conversion

Section properties

Mühendislik Araçları

IAyrıca çeşitli mühendislik hesap araçları da mevcuttur:

 • Birim dönüştürücü

 • Kesit hesaplayıcı

 • Alan hesaplayıcı

 • Yapma çelik kesitler

 • Donatı çelik özellikleri

 • Yanal toprak basınç katsayıları

 

Untitled Document

Benko Bilgisayar Yazılım Mühendislik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.
Mürseller Mah. Mürseller Yolu Sk. No. 100 Osmangazi, BURSA
Telefon:
0(532) 614 99 43
Eposta: info@benko-ltd.com